bliżej Ciebie

Podatek VAT w Hiszpanii dla firm IT – od czego zależy jego wysokość?

Na pozór mogłoby się wydawać, że kwestia wysokości podatku VAT w Hiszpanii nie jest skomplikowana. Generalnie, można przyjąć, że tak jest, gdyż ogólna i obowiązująca w tym kraju stawka została ustawiona w 2012 roku i wynosi 21%. Warto jednak wiedzieć o tym, że zostały przewidziane specjalne przypadki, kiedy ta stawka może być inna, a więc wtedy, kiedy można płacić VAT w Hiszpanii na preferencyjnych warunkach, korzystając ze stawki obniżonej. Tak naprawdę, obok informacji o ogólnie obowiązującej stawce, osoba zainteresowana powinna zapoznać się ze sporą ilością przepisów i regulacji, które mówią o tym, jak kształtuje się cały system podatkowy, jakie sprawozdania trzeba regularnie dostarczać, a także jak się rozliczać.

 

Obniżony VAT- jakie branże mogą z niego korzystać?

 

Obniżona stawka VAT wynosi 10% i dotyczy chociażby opodatkowania w taki sposób transportu osobowego. Podobną stawkę mają także rozmaite usługi gastronomiczne oraz hotelarskie. Stawka 10% obowiązuje także usługi związane z utylizacją śmieci, a także wszystko, co dotyczy kultury- wejścia do kina, do teatru, do muzeów czy na różnego rodzaju wystawy. Kolejna, już bardzo mocno obniżona stawka VAT dotyczy opodatkowania czasopism oraz książek, przyborów szkolnych, lekarstw, usług budowlanych, a także szeroko pojętej żywności. Te dobra można nabyć z zaledwie 4% opodatkowaniem. To jednak nie wszystko. Kolejne regulacje, które z kolei mówią o całkowitym zwolnieniu z opodatkowania pokazują, że podatki w Hiszpanii są dość rozbudowanym systemem, którego nie da się streścić w kilku zdaniach.

 

Masz wątpliwości w kwestii podatków? Spytaj specjalistę

 

Dlatego w momencie, kiedy nam samym przyjdzie się rozliczać czy prowadzić działalność w Hiszpanii, dobrze jest czasem poradzić się kogoś, kto znacznie bardziej wnikliwie przestudiował obowiązujące przepisy. Rozmowa z wykwalifikowanym doradcom pozwoli nam na szybszy dostęp do informacji, niż w przypadku, kiedy musielibyśmy wszystkiego dowiadywać się na własną rękę.